כתבו עלינו

כתבו עלינו

כתבות פרופיל על הפרויקטים מתפרסמות במדורי עיצוב מובחרים

הפרויקטים שלי זוכים להתעניינות ונסקרים בעיתונות המקצועית. בכתבות מוצגים הפרויקטים וכן העקרונות העומדים מאחורי הבחירות העיצוביות.