Recent News

פתרונות אסתטיים למערכת המיזוג בחללים למגורים

כדי להקטין למינימום את הצורך בגרילים אלו, עדיף לתכנן את התקרה המונמכת כך שייווצר שסע בינה ובין הקיר שמשמש כפתח…

Read more